Security Care amstelland

SOS systemen

Een nieuwe trend in de beveiligingsbranche zijn de SOS-systemen. Met SOS-systemen kan er in geval van nood of gevaar direct contact opgenomen worden met een meldkamer. Door mee te luisteren en eventuele locatie te bepalen kan er direct contact opgenomen worden met de juiste instanties.

Stanley Guard

STANLEY Guard is uw digitale bodyguard. De smartphone applicatie is geschikt voor iedereen die zich wel eens minder veilig voelt. Met een simpele tap of shake geeft de applicatie een afschrikwekkend audiosignaal af en start automatisch beeld- en geluidopnamen ter bewijslast. Dit alarm gaat rechtstreeks naar de STANLEY alarmcentrale. De operator analyseert een eventueel alarm en neemt vervolgens contact met u op. Als antwoord uitblijft of de opnamen op een gevaarlijke situatie duiden, alarmeert de operator de juiste hulpdiensten.

Een ander feature van de STANLEY Guard applicatie is het Man Down Alarm. Het Man Down alarm registreert de bewegingen van uw telefoon in een zelf in te stellen tijdslot. Wanneer de telefoon langere tijd bewegingsloos blijft, wordt er automatisch een alarm naar de STANLEY alarmcentrale verstuurd.

Onderstaande video geeft een korte impressie van de mogelijkheden van de STANLEY Guard applicatie.